GLEIF - Sprawdź ważność kodu LEI w bazie danych GLEIF
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Wiadomości – GLEIF

Przeniesienie kodu LEI do LEI Polska

data:

Firmy ubiegają się o LEI za pośrednictwem usługodawcy, takiego jak LEI Polska. Muszą to zrobić, ponieważ nie mogą we własnym zakresie ubiegać się o dane LEI ani aktualizować ich w bazie danych LEI, zarządzanej przez Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. Zamiast tego do każdego kodu LEI przypisywany jest usługodawca (LOU – lokalna jednostka … Continued

Identyfikatory podmiotu prawnego: Odnowienie numeru LEI

data:

Każdy kod LEI jest nadawany na okres 1 roku i musi być corocznie odnawiany. Niezwykle ważne jest rozróżnienie między odnowieniem kodu LEI a zmianą danych związanych z LEI. Zmiana danych oznacza aktualizację danych w bazie danych GLEIF. Pamiętaj, aby aktualizować dane swojej firmy u usługodawcy za każdym razem, gdy ulegną zmianie. Można to zrobić w … Continued

Globalny system identyfikatorów podmiotów prawnych

data:

Co to jest identyfikator podmiotu prawnego i dlaczego firmy go potrzebują? Kod identyfikacyjny podmiotu prawnego lub numer LEI to unikalny globalny numer identyfikacyjny firmy, który jest wydawany przez lokalną jednostkę operacyjną akredytowaną przez GLEIF. Instytucje finansowe i organy regulacyjne używają LEI do identyfikacji uczestników rynków finansowych. Zgodnie z dyrektywą MiFID II kody LEI są obowiązkowe … Continued

W jaki sposób zgłasza się relację spółka macierzysta – spółka zależna?

data:

Od 1 maja 2017 r. podmioty są zobowiązane do ujawniania bezpośrednich i ostatecznych powiązań ze spółką dominującą, gdy ubiegają się o identyfikator podmiotu prawnego (LEI) lub gdy odnawiają swój obecny kod LEI. Każdy podmiot ubiegający się o kod LEI lub odnawiający go jest zobowiązany do ujawnienia pewnych informacji dotyczących swoich spółek macierzystych Lokalnej Jednostce Operacyjnej … Continued

Regulacyjne wykorzystanie identyfikatorów podmiotów prawnych. Komitet Nadzoru Regulacyjnego LEI (LEI ROC)

data:

Potencjalne korzyści regulacyjne związane z globalnymi ramami dotyczącymi transakcji finansowych uznano już 20 lat przed wybuchem kryzysu finansowego w 2008 r. Zanim wdrożono globalny system LEI, każdy kraj był odpowiedzialny za określenie i realizację własnych ram śledzenia transakcji finansowych. Doraźny charakter poprzedniego systemu (lub jego brak) oznaczał, że śledzenie transakcji międzynarodowych było w zasadzie niemożliwe. … Continued

Kiedy potrzebujesz identyfikatora podmiotu prawnego?

data:

Identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) są obecnie wymagane dla wszystkich firm, które chcą handlować na rynkach finansowych w Wielkiej Brytanii lub w Unii Europejskiej. Zmiany te nastąpiły 3 stycznia 2018 r., kiedy weszła w życie dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych. Chociaż zmiany te nie mają wpływu na osoby fizyczne, to mogą wpływać na … Continued

Historia systemu identyfikacji podmiotów prawnych

data:

Przed 2012 rokiem identyfikatory podmiotów prawnych (znane również jako kody lub numery LEI lub po prostu jako LEI) nie istniały. Zamiast tego każdy kraj używał własnych kodów i systemów do śledzenia transakcji finansowych. W wyniku tego zidentyfikowanie stron transakcji na rynku globalnym było prawie niemożliwe. Oznaczało to, że uczestnikom rynku i prywatnym doradcom niezwykle trudno … Continued

Zaufanie do odczytywalnych maszynowo LEI a transakcje korporacyjne

data:

Global LEI Foundation (GLEIF) dała nam wgląd w to, co nadejdzie. Alfanumeryczny kod LEI organizacji został osadzony w jej sprawozdaniu finansowym za 2018 r. To pierwszy oficjalny raport biznesowy, w którym zweryfikowano dane referencyjne LEI, opublikowany wraz z elektroniczną wersją dokumentu. Raport został również opublikowany z wbudowanymi podpisami członków zarządu GLEIF. Podpisy te można wykorzystać … Continued

Rola adopcji LEI we wzroście gospodarczym

data:

Nieco ponad dziesięć lat po kryzysie nadal odczuwalne są wstrząsy wtórne po krachu z 2008 r. Coraz łatwiej jest sobie wyobrazić, że gospodarka światowa wróciła do normalności – Unia Europejska odnotowuje wzrost gospodarczy przez siedem kolejnych lat; giełda w USA ustanowiła w sierpniu 2018 r. rekord najdłużej trwającego wzrostu w swojej historii, a stopy bezrobocia … Continued