Kwiecień 2020 - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Wiadomości – Kwiecień 2020

Czym są MiFID II i EMIR i dlaczego mają znaczenie?

data:

Dyrektywa MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych obowiązuje w całej UE od końca 2007 roku. MiFID reguluje następujące kwestie: Wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej; Wymogi dotyczące zezwoleń na rynkach regulowanych; Raportowanie regulacyjne w celu uniknięcia nadużyć na rynku; Obowiązki przejrzystości handlu akcjami; Zasady dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu. Od tego czasu dyrektywa została … Continued

W jaki sposób zgłasza się relację spółka macierzysta – spółka zależna?

data:

Od 1 maja 2017 r. podmioty są zobowiązane do ujawniania bezpośrednich i ostatecznych powiązań ze spółką dominującą, gdy ubiegają się o identyfikator podmiotu prawnego (LEI) lub gdy odnawiają swój obecny kod LEI. Każdy podmiot ubiegający się o kod LEI lub odnawiający go jest zobowiązany do ujawnienia pewnych informacji dotyczących swoich spółek macierzystych Lokalnej Jednostce Operacyjnej … Continued