Przeniesienie kodu LEI do LEI Polska - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Przeniesienie kodu LEI do LEI Polska

Przeniesienie kodu LEI do LEI Polska

data:

Firmy ubiegają się o LEI za pośrednictwem usługodawcy, takiego jak LEI Polska. Muszą to zrobić, ponieważ nie mogą we własnym zakresie ubiegać się o dane LEI ani aktualizować ich w bazie danych LEI, zarządzanej przez Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. Zamiast tego do każdego kodu LEI przypisywany jest usługodawca (LOU – lokalna jednostka operacyjna), który posiada uprawnienia do wprowadzania zmian w danych w imieniu firmy.

Nie jesteś przywiązany do konkretnego usługodawcy. Usługodawców możesz zmienić w taki sam sposób, jak przenosisz swój numer telefonu do nowego operatora telekomunikacyjnego. Tak jak każdy klient może przenieść swój numer telefonu do sieci innego operatora, tak każda firma może przenieść swój LEI z administracji innego usługodawcy do administracji LEI Polska. Nie zmienia to w żaden sposób rejestratora kodu – dane nadal znajdują się w bazie GLEIF. Jedyną zmianą jest to, że LEI Polska może wówczas zmieniać i aktualizować dane w Twoim imieniu.

Przeniesienie kodu LEI jest łatwe – do zarządzania kodem potrzebujemy jedynie pisemnej zgody (w formie pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo jest odwołalne.

  1. Po przesłaniu wniosku na naszej stronie, wyślemy Ci pełnomocnictwo do podpisu.
  2. Za pośrednictwem naszej firmy partnerskiej składamy wniosek o przekazanie nam zarządzania kodem LEI od poprzedniego dostawcy usług.
  3. Twój poprzedni usługodawca skontaktuje się z Tobą i poprosi o potwierdzenie transferu kodu LEI.
  4. Następnie odpowiadasz swojemu dotychczasowemu usługodawcy potwierdzając, że chcesz objąć kod naszą administracją, a kod LEI jest automatycznie przesyłany do naszego kierownictwa za pośrednictwem LOU będącego partnerem LEI Polska. Jeśli nie odpowiesz poprzedniemu dostawcy usług, Twój kod LEI zostanie automatycznie przekazany naszemu zarządowi w ciągu 5 dni roboczych.
  5. Po przekazaniu kodu pod naszą administrację wyślemy Ci potwierdzenie. W odpowiednim momencie możemy także automatycznie odnowić Twój kod LEI.

Przeniesienie kodu LEI nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ani formalnościami.

Przenosząc swój kod LEI, należy pamiętać, że:

  1. Zmiana usługodawcy jest bezpłatna
  2. Twój kod LEI nigdy się nie zmieni, nie musisz więc powiadamiać swojego banku ani żadnego innego partnera finansowego o przekazaniu nam kodu.
  3. Przeniesienie kodu LEI może zająć do 7 dni. Szybkość zależy od aktualnego dostawcy usług. Aby przyspieszyć administrację, powinieneś jak najszybciej odpowiedzieć poprzedniemu usługodawcy potwierdzającemu przekazanie nam Twojego kodu.

Brytyjskie grupy LEI i EQS oferują wygodne rozwiązania do zarządzania kodami LEI. Nasza baza danych jest połączona z Companies House (odpowiednikiem polskiego KRS), dzięki czemu możemy automatycznie weryfikować ważność Twoich danych i aktualizować je w razie potrzeby. Zmiany danych przechowywanych w bazie GLEIF można wygodnie dokonać za pośrednictwem naszej strony internetowej, a usługi związane z kodem można opłacić przelewem bankowym.

Więcej informacji na temat odnawiania kodów LEI można znaleźć tutaj.