Czerwiec 2020 - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Wiadomości – Czerwiec 2020

Globalny system identyfikatorów podmiotów prawnych

data:

Co to jest identyfikator podmiotu prawnego i dlaczego firmy go potrzebują? Kod identyfikacyjny podmiotu prawnego lub numer LEI to unikalny globalny numer identyfikacyjny firmy, który jest wydawany przez lokalną jednostkę operacyjną akredytowaną przez GLEIF. Instytucje finansowe i organy regulacyjne używają LEI do identyfikacji uczestników rynków finansowych. Zgodnie z dyrektywą MiFID II kody LEI są obowiązkowe … Continued