MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Wiadomości – MiFID

Czym są MiFID II i EMIR i dlaczego mają znaczenie?

data:

Dyrektywa MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych obowiązuje w całej UE od końca 2007 roku. MiFID reguluje następujące kwestie: Wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej; Wymogi dotyczące zezwoleń na rynkach regulowanych; Raportowanie regulacyjne w celu uniknięcia nadużyć na rynku; Obowiązki przejrzystości handlu akcjami; Zasady dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu. Od tego czasu dyrektywa została … Continued

Historia systemu identyfikacji podmiotów prawnych

data:

Przed 2012 rokiem identyfikatory podmiotów prawnych (znane również jako kody lub numery LEI lub po prostu jako LEI) nie istniały. Zamiast tego każdy kraj używał własnych kodów i systemów do śledzenia transakcji finansowych. W wyniku tego zidentyfikowanie stron transakcji na rynku globalnym było prawie niemożliwe. Oznaczało to, że uczestnikom rynku i prywatnym doradcom niezwykle trudno … Continued