STATYSTYKA - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Statystyka Identyfikatora Podmiotu Prawnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia aktualizacja 29.06.2022

Informacje ogólne

Polski system podatkowy sprzyja inwestycjom za pośrednictwem przedsiębiorstw, dlatego też dla polskich firm dostępnych jest wiele papierów wartościowych. Od 2017 roku kod LEI jest obowiązkowy dla firm, które chcą kupić akcje notowane na giełdzie, dlatego też wzrosła liczba nadawanych kodów LEI dla polskich spółek. Polska posiada lokalne LOU działające ze swojego kapitału, a ponadto jest również objęte większością międzynarodowych akredytowanych emitentów LEI. Poza tym istnieje wielu agentów rejestracyjnych świadczących usługi LEI dla polskich firm. Poniżej dane o dziesięciu największych LOU działających w Polsce oraz statystyki LEI według obszarów.
29 410
Łacznie wydane kody LEI

Nowe kody LEI wydawane w Rzeczpospolitej Polskiej

Raport udziału w rynku (Wszystkie kody LEI)

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (26 306)
Ubisecure Oy (1 353)
Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (622)
Business Entity Data B.V. (539)
LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (216)
Bloomberg Finance L.P. (144)
EQS Group AG (119)
GS1 (32)
Bundesanzeiger Verlag GmbH (14)
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (29)

Raport udziału w rynku (Aktywne kody LEI)

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (17 907)
Ubisecure Oy (1 073)
Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (412)
Business Entity Data B.V. (235)
LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (107)
Bloomberg Finance L.P. (92)
EQS Group AG (84)
GS1 (22)
Bundesanzeiger Verlag GmbH (13)
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (11)

Wiodące LOU pod względem liczby zarządzanych kodów LEI i wskaźnika aktywności

Nazwa
Współczynnik aktywności
Wszystkie kody LEI / aktywne kody LEI
79 %
1 353 / 1 073
71 %
119 / 84
69 %
32 / 22

Regionalne statystyki dotyczące nadawania LEI

Nazwa
Współczynnik aktywności
Wszystkie kody LEI / aktywne kody LEI
70 %
2 848 / 1 987
70 %
922 / 642
68 %
2 103 / 1 425
70 %
2 226 / 1 555
70 %
725 / 506
68 %
529 / 360
66 %
1 268 / 843
66 %
9 485 / 6 249
67 %
457 / 308
73 %
489 / 359
68 %
1 700 / 1 153
66 %
2 606 / 1 709
73 %
655 / 480
68 %
404 / 275
73 %
508 / 369
65 %
890 / 575