STATYSTYKA - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Statystyka Identyfikatora Podmiotu Prawnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia aktualizacja 23.05.2022

Informacje ogólne

Polski system podatkowy sprzyja inwestycjom za pośrednictwem przedsiębiorstw, dlatego też dla polskich firm dostępnych jest wiele papierów wartościowych. Od 2017 roku kod LEI jest obowiązkowy dla firm, które chcą kupić akcje notowane na giełdzie, dlatego też wzrosła liczba nadawanych kodów LEI dla polskich spółek. Polska posiada lokalne LOU działające ze swojego kapitału, a ponadto jest również objęte większością międzynarodowych akredytowanych emitentów LEI. Poza tym istnieje wielu agentów rejestracyjnych świadczących usługi LEI dla polskich firm. Poniżej dane o dziesięciu największych LOU działających w Polsce oraz statystyki LEI według obszarów.
29 045
Łacznie wydane kody LEI

Nowe kody LEI wydawane w Rzeczpospolitej Polskiej

Raport udziału w rynku (Wszystkie kody LEI)

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (26 017)
Ubisecure Oy (1 325)
Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (611)
Business Entity Data B.V. (549)
LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (214)
Bloomberg Finance L.P. (140)
EQS Group AG (95)
GS1 (33)
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (29)
Bundesanzeiger Verlag GmbH (9)

Raport udziału w rynku (Aktywne kody LEI)

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (17 725)
Ubisecure Oy (1 058)
Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (402)
Business Entity Data B.V. (243)
LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (100)
Bloomberg Finance L.P. (89)
EQS Group AG (60)
GS1 (22)
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (11)
Bundesanzeiger Verlag GmbH (8)

Wiodące LOU pod względem liczby zarządzanych kodów LEI i wskaźnika aktywności

Nazwa
Współczynnik aktywności
Wszystkie kody LEI / aktywne kody LEI
80 %
1 325 / 1 058
63 %
95 / 60
67 %
33 / 22

Regionalne statystyki dotyczące nadawania LEI

Nazwa
Współczynnik aktywności
Wszystkie kody LEI / aktywne kody LEI
70 %
2 809 / 1 955
70 %
915 / 639
68 %
2 079 / 1 408
70 %
2 200 / 1 538
69 %
717 / 496
68 %
524 / 356
66 %
1 253 / 828
66 %
9 378 / 6 186
67 %
451 / 304
73 %
481 / 350
68 %
1 685 / 1 148
66 %
2 582 / 1 698
73 %
647 / 471
69 %
404 / 277
72 %
501 / 361
65 %
881 / 570