Transfer papierów wartościowy - Transfer papierów wartościowy
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Wiadomości – Transfer papierów wartościowy

Czym są MiFID II i EMIR i dlaczego mają znaczenie?

data:

Dyrektywa MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych obowiązuje w całej UE od końca 2007 roku. MiFID reguluje następujące kwestie: Wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej; Wymogi dotyczące zezwoleń na rynkach regulowanych; Raportowanie regulacyjne w celu uniknięcia nadużyć na rynku; Obowiązki przejrzystości handlu akcjami; Zasady dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu. Od tego czasu dyrektywa została … Continued