Globalny system identyfikatorów podmiotów prawnych - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Globalny system identyfikatorów podmiotów prawnych

Globalny system identyfikatorów podmiotów prawnych

data:

Co to jest identyfikator podmiotu prawnego i dlaczego firmy go potrzebują?

Kod identyfikacyjny podmiotu prawnego lub numer LEI to unikalny globalny numer identyfikacyjny firmy, który jest wydawany przez lokalną jednostkę operacyjną akredytowaną przez GLEIF. Instytucje finansowe i organy regulacyjne używają LEI do identyfikacji uczestników rynków finansowych.

Zgodnie z dyrektywą MiFID II kody LEI są obowiązkowe od 3 stycznia 2018 r. dla wszystkich uczestników rynku posiadających oddzielny podmiot prawny zarejestrowanych w Europie i prowadzących obrót papierami wartościowymi. Na przykład, jeśli firma jest zarejestrowana w Niemczech i chce kupować lokalne akcje, to od 3 stycznia 2018 r. Musi mieć LEI.

Jak uzyskać kod LEI dla swojej firmy?

Aby ubiegać się o kod LEI, niezbędna jest akredytowana przez GLEIF jednostka wydająca kod LOU (lokalna jednostka operacyjna). LEI Polska jest umownym agentem rejestracyjnym LOU, który rejestruje kody LEI w Polsce.

Baza danych brytyjskich LEI jest połączona z Krajowym Rejestrem Sądowym, co pozwala nam automatycznie wyszukiwać i aktualizować dane dotyczące Twojej firmy. Oferujemy polskim firmom szybką i niedrogą usługę, a dane przechowujemy w bazie danych GLEIF zgodnie z Twoimi aktualnymi informacjami.

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej. Następnie sprawdzimy dane za pomocą Krajowym Rejestrze Sądowym lub innych źródeł.
  2. Zapłać przelewem bankowym lub fakturą. Wyślemy fakturę i paragon zgodne z Twoimi standardami rachunkowości.
  3. Po przesłaniu przez Ciebie wniosku za pośrednictwem naszej strony, prześlemy Ci pełnomocnictwo do podpisania.
  4. Wyślemy kod LEI na Twój adres e-mail.

Wypełnienie wniosku zajmuje tylko 2 minuty, a numer LEI jest zwykle wydawany w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu dokonania płatności.

W jaki sposób wydawane są kody LEI?

Globalny system identyfikatorów podmiotów prawnych składa się z 3 poziomów, które na początku mogą wydawać się zagmatwane. W tej sekcji przedstawiamy kilka ważnych definicji i szczegółów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć logikę nadawania numerów LEI.

  1. Organizacja parasolowa
GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

GLEIF została założona przez Radę Stabilności Finansowej, a jej główną misją jest planowanie i rozwijanie globalnego systemu LEI oraz zarządzanie nim. GLEIF jest również organizacją zrzeszającą rejestratorów LEI, która przechowuje wszystkie dane dotyczące kodów LEI. GLEIF jest organizacją non-profit z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii.

  1. Organizacje, które mogą nadawać LEI
LOU – Local Operating Unit

LOU to organizacja akredytowana przez GLEIF i posiadająca pozwolenie na nadawanie LEI. Jednostki LOU są zwykle zobowiązane do gromadzenia i weryfikowania danych oraz do generowania kodów LEI zgodnie z protokołem. LOU musi zażądać wszystkich istotnych informacji od firm ubiegających się o LEI i musi potwierdzić te dane w krajowym rejestrze przedsiębiorstw. Na całym świecie istnieje około 30 LOU, z tej liczby tylko kilka z nich może nadawać numery LEI firmom brytyjskim.

  1. Agenci odpowiedzialni za rejestrację LEI
Agent rejestracji

Agent ds. rejestracji przekazuje dane klienta do LOU zgodnie ze standardami GLEIF i zwraca się o dodatkowe informacje do lokalnego rejestru handlowego. GLEIF wprowadził koncepcję agenta rejestracji LEI w kwietniu 2017 r. w celu zapewnienia jakości danych w bazach danych i uproszczenia procesu ubiegania się o LEI. LEI Polska jest oficjalnym agentem rejestracyjnym działającym w Polsce.

Struktura kodu LEI

Numer LEI (Legal Entity Identifier) jest unikalnym numerem identyfikacyjnym nadawanym firmom działającym w globalnym systemie finansowym. LEI są oparte na normie ISO 17442: 2012. Kod LEI nadawany każdej firmie tylko raz. Składa się z 20 znaków – pierwsze 4 znaki są unikalne dla LOU, który nadał LEI.

8 9 4 5 0 0 2 7 A K 4 L S O G X G Y 1 8
Unikalne znaki LOU Unikalne znaki dla spółki

 

  • Piąty i szósty znak (0) jest taki sam dla każdej firmy.
  • Kolejne 12 znaków składa się z liter i cyfr unikalnych dla każdej firmy.
  • Ostatnie 2 znaki określane są jako znaki sprawdzające.

Pierwsze kody LEI zostały wydane w grudniu 2012 r. Od 3 stycznia 2018 r. Kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm zarejestrowanych w Unii Europejskiej i prowadzących obrót papierami wartościowymi. Więcej informacji na temat organizacji nadrzędnej systemu LEI można znaleźć w witrynie internetowej GLEIF.

Odnowienie LEI

Każdy numer LEI nadawany firmie jest aktywny tylko przez 1 rok. Po upływie tego okresu kod LEI należy odnowić na kolejne 12 miesięcy. Stanowczo zalecamy odnowienie kodów LEI przed upływem terminu, ponieważ proces ten może zająć trochę czasu. Kiedy status LEI będzie WYGASŁY, przestanie być aktywny i nie będzie można go używać do czynności związanych ze sprawozdawczością finansową. W przypadku, gdy wiesz z góry, że chcesz, aby Twój kod LEI był aktywny przez dłuższy okres, możesz odnowić swój kod LEI na 2 miesiące przed terminem odnowienia. Na przykład, jeśli kod LEI został wydany 1 listopada 2018 r. I jest ważny do 31 października 2020 r . Jeśli odnowisz swój LEI we wrześniu 2020 r. na 1 rok, Twój LEI będzie ważny do 31 października 2021 r.

LEI Polska monitoruje daty ważności kodów LEI naszych klientów i powiadamia Cię, kiedy musisz odnowić swój LEI. Możesz ubiegać się o odnowienie swojego LEI za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej. Więcej informacji o odnowieniu kodu LEI tutaj.

Firmy ubiegają się o LEI za pośrednictwem usługodawcy, takiego jak LEI Polska, ponieważ firmy nie mogą we własnym zakresie ubiegać się o dane LEI ani aktualizować ich w bazie danych LEI, zarządzanej przez Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. Zamiast tego każdemu LEI jest przypisany usługodawca (LOU – lokalna jednostka operacyjna), który ma uprawnienia do inicjowania zmian danych w imieniu firmy. Przeczytaj więcej o przenoszeniu kodu LEI do LEI w Polsce.