Zaufanie do odczytywalnych maszynowo LEI a transakcje korporacyjne - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Zaufanie do odczytywalnych maszynowo LEI a transakcje korporacyjne

Zaufanie do odczytywalnych maszynowo LEI a transakcje korporacyjne

data:

Global LEI Foundation (GLEIF) dała nam wgląd w to, co nadejdzie. Alfanumeryczny kod LEI organizacji został osadzony w jej sprawozdaniu finansowym za 2018 r. To pierwszy oficjalny raport biznesowy, w którym zweryfikowano dane referencyjne LEI, opublikowany wraz z elektroniczną wersją dokumentu.

Raport został również opublikowany z wbudowanymi podpisami członków zarządu GLEIF. Podpisy te można wykorzystać do weryfikacji, czy dokument zawierający odczytywalny maszynowo LEI i jego sygnatariusze reprezentują tę samą spółkę. Daje to użytkownikom końcowym pewność, że dane są wiarygodne, opublikowane przez odpowiednią firmę i nie zostały naruszone.

Sprawozdania finansowe mogą być również publikowane z podpisem biegłego rewidenta, co dodatkowo zwiększa pewność i zaufanie.

Informacje są osadzane przy użyciu technologii XRBL. Jest to międzynarodowy standard cyfrowego raportowania biznesowego. Technologia ta jest obecnie używana w ponad 50 krajach na całym świecie. XRBL opisuje tę technologię jako pokrewną „przejściu z fotografii filmowej na fotografię cyfrową lub z map papierowych na mapy cyfrowe”. W kontekście dokumentów XBRL Standard, są one w stanie obsłużyć wszystko, co dokumenty papierowe i PDF, ale także otwierają wiele nowych możliwości. Pozwalają na szybkie udostępnianie wrażliwych danych finansowych w taki sposób, aby użytkownicy końcowi mogli zweryfikować ścieżkę rozprzestrzeniania się informacji na każdym etapie procesu.

GLEIF pracuje nad „zrewolucjonizowaniem procesu publikowania, uzyskiwania dostępu i agregowania zaufanych cyfrowych informacji finansowych”, jednocześnie wzmacniając status LEI jako mechanizmu przynoszącego wymierne korzyści dla globalnego rynku finansowego. Rewolucja przynosi ogromne korzyści:

  • Firmom korzystającym z wbudowanych kodów LEI. Umożliwia im to publikowanie i udostępnianie danych podpisanych elektronicznie przez odpowiednich członków.
  • Akcjonariuszom mogącym lepiej poznać spółki w oparciu o wiarygodne i łatwiej dostępne dane.
  • Władzom i bankom, które muszą gromadzić i oceniać wiarygodne dane od firm.

Oprócz tych korzyści, istnieją szerokie korzyści wynikające z umieszczania kodów LEI do odczytu maszynowego w dokumentach firmowych dla uczestników rynków finansowych:

  • Zwiększone zaufanie do dokumentów publikowanych i rozpowszechnianych cyfrowo
  • Zwiększony dostęp do informacji dotyczących własności firmy
  • Daleko idące ograniczenie skali oszustw

GLEIF współpracuje z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną w celu udostępnienia podpisu cyfrowego przy użyciu unikalnego kodu LEI firmom, które się dla nich zarejestrowały.