Kiedy potrzebujesz identyfikatora podmiotu prawnego? - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Kiedy potrzebujesz identyfikatora podmiotu prawnego?

Kiedy potrzebujesz identyfikatora podmiotu prawnego?

data:

Identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) są obecnie wymagane dla wszystkich firm, które chcą handlować na rynkach finansowych w Wielkiej Brytanii lub w Unii Europejskiej. Zmiany te nastąpiły 3 stycznia 2018 r., kiedy weszła w życie dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Chociaż zmiany te nie mają wpływu na osoby fizyczne, to mogą wpływać na podmioty takie jak fundusze powiernicze, przedsiębiorstwa, fundusze emerytalne, organizacje charytatywne, szkoły wyższe, spółki osobowe i niektóre stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej. LEI mają na celu identyfikację podmiotu prawnego, który zawiera transakcje finansowe, a nie instrumentu finansowego, więc proces ubiegania się o LEI jest taki sam dla wszystkich podmiotów prawnych, niezależnie od tego, jakim instrumentem będą one handlować.

Nie należy żądać LEI w przypadku osób fizycznych ani oddziałów firmy. Jeśli dział operacyjny firmy wymaga LEI, powinien użyć LEI uzyskanego przez swoją spółkę macierzystą. Wyodrębnione oddziały podmiotu prawnego kwalifikują się do uzyskania osobnego LEI, jeśli znajdują się w różnych krajach. Oddziały w tym samym kraju mogą otrzymać tylko jeden kod LEI, dlatego należy dokładnie rozważyć, który oddział uzyska kod. Ponadto ważność kodu LEI oddziału jest powiązana z ważnością kodu oddziału głównego. Co za tym idzie, zostanie uznany za nieważny, jeśli ważność stracił kod LEI głównego oddziału (tj. jeśli kod LEI nie zostanie odnowiony). Oczywiście oddział firmy nie może również ubiegać się o LEI, jeśli nie posiada go jeszcze oddział  główny.

Poszczególne jurysdykcje decydują o obowiązku posiadania kodu LEI przez podmioty działające w tej jurysdykcji. Szczegółowa lista określająca status LEI w wielu globalnych jurysdykcjach jest dostępna tutaj. Zauważysz, że LEI są teraz wymagane przez banki centralne Argentyny, Meksyku, Rosji i Indii, a także w przypadku niektórych transakcji m.in. w Kanadzie, UE, Rosji, Singapurze, USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, RPA i Malezji.

Inne jurysdykcje, takie jak Australia, mogą poprosić o podanie identyfikatora podmiotu prawnego, ale jeszcze go nie wymagają.