Znaczenie zaufania do tożsamości w erze cyfrowej - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Znaczenie zaufania do tożsamości w erze cyfrowej

Znaczenie zaufania do tożsamości w erze cyfrowej

data:

Ponieważ rozwiązania cyfrowe stają się coraz bardziej wszechobecne, rośnie również znaczenie wdrażania mechanizmów budowania zaufania do tożsamości w erze cyfrowej. Dbanie o bezpieczeństwo naszej tożsamości online to jedna strona medalu; drugą jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa podczas transakcji z klientami na odległość. Złożoność wzrasta tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę transakcje biznesowe występujące w skali globalnej.

 W odpowiedzi różni interesariusze wywierają presję na regulatorów, rządy i firmy działające na globalnym rynku, aby wzmocnić środki bezpieczeństwa. W tym artykule zostaną przedstawione dwa mechanizmy stosowane w celu zwiększenia zaufania i przejrzystości na światowym rynku:

Program pilotażowy Antwerpii: identyfikator Blockchain

Belgia jest motorem napędowym postępu w dziedzinie identyfikacji cyfrowej. Obecnie posiadają eID (elektroniczne identyfikatory) dostępne dla swoich mieszkańców i obywateli, które umożliwiają im między innymi podróżowanie po UE i umieszczenie swojego elektronicznego podpisu na dokumentach. W zeszłym roku rozpoczęto pilotażowy program wdrożenia rozwiązania opartego na technologii blockchain, dzięki któremu przepływ oficjalnych dokumentów jest bezpieczniejszy i wydajniejszy.

Dokumenty przekazywane za pomocą łańcucha bloków to certyfikaty gwarantujące bezpieczeństwo importu owoców i warzyw spoza UE. Przed tym programem pilotażowym papierowa wersja certyfikatu była wysyłana kurierem. Było to kosztowne i czasochłonne.

Zastosowanie rozwiązania cyfrowego w postaci blockchain sprawia, że wszyscy zainteresowani mają dostęp do aktualnych informacji, które są bezpieczne i nie zostały naruszone. Zainteresowane strony wiedzą, z kim mają do czynienia i mogą śledzić pochodzenie dokumentów w czasie rzeczywistym. Bezpieczne rozwiązanie cyfrowe oszczędza czas i pieniądze oraz zmniejsza obciążenia administracyjne związane z importem owoców i warzyw.

Identyfikatory podmiotów prawnych (LEI)

LEI to 20-cyfrowy kod alfanumeryczny przydzielany podmiotom prawnym, które się o niego ubiegają. Kody te stanowią część globalnego systemu zaprojektowanego w celu zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa oraz ograniczenia oszustw na rynku globalnym, szczególnie w odniesieniu do transakcji finansowych. Każdy numer LEI jest niepowtarzalny, a każdemu podmiotowi prawnemu można przypisać tylko jeden kod LEI.

LEI mogą być używane w różnych jurysdykcjach na całym świecie jako firmowy dowód tożsamości. Wszystkie informacje związane z LEI podmiotu są powszechnie dostępne za pośrednictwem globalnej internetowej bazy danych. Dostępne informacje dotyczą spółek macierzystych i spółek zależnych firmy, a także szczegółów „wizytówki”, takich jak nazwa i lokalizacja.

Potrzeba globalnej infrastruktury LEI stała się oczywista po upadku Lehman Brothers w 2008 r. LEI umożliwiają organom regulacyjnym i firmom finansowym lepszą ocenę ryzyka i ekspozycji w globalnym systemie finansowym, jednocześnie promując przejrzystość transakcji biznesowych. W dłuższej perspektywie oznacza to, że firmy mogą usprawnić wewnętrzne zarządzanie ryzykiem, a organy regulacyjne mogą lepiej monitorować i oceniać ryzyko w gospodarce światowej.

Możliwe jest teraz również zamieszczenie informacji o swoim podmiocie w dokumentach za pomocą kodu LEI do odczytu maszynowego. Potwierdza to autentyczność dokumentów dla czytelników, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo i przejrzystość w Internecie. Przeczytaj więcej w naszym artykule na temat LEI do odczytu maszynowego.