Rejestracja LEI w innych krajach - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Rejestracja LEI w innych krajach

Rejestracja LEI w innych krajach

data:

Proces rejestracji LEI różni się w zależności od kraju i jurysdykcji, ponieważ nie we wszystkich krajach funkcjonuje lokalny podmiot nadający LEI (LOU – Lokalna Jednostka Operacyjna), a większość LOU może nadawać LEI tylko określonym regionom. Dlatego GLEIF wprowadził koncepcję agentów rejestracji (RA), w ramach której większość agentów RA jest bezpośrednio połączonych z co najmniej jedną organizacją nadającą LEI, która może obejmować wiele krajów i jurysdykcji.

LEI Polska jest częścią Baltic LEI Group, która działa jako oficjalny agent rejestracji LEI zarządzający ponad 20 000 kodów na całym świecie. Działamy w 16 krajach, a dla każdego kraju mamy lokalną markę, która jest zintegrowana z lokalnym rejestrem biznesowym. Nasze marki i strony internetowe w innych krajach:

Australia – https://australialei.com/

Belgia – https://lei-belgie.be/

Kanada – https://canadianlei.com/

Dania – https://danmarklei.dk/

Estonia – https://balticlei.ee/

Hiszpania – https://espanalei.es/

Holandia – https://lei-nederland.nl/

Finlandia– https://suomilei.fi/

Francja – https://francelei.fr/

Niemcy – https://deutschelei.de/

Indie – https://indialei.in/

Irlandia – https://lei-ireland.ie/

Włochy – https://italialei.it/

Łotwa – https://balticlei.lv/

Litwa – https://balticlei.lt/

Luxemburg – https://lei-luxembourg.lu/

Norwegia – https://norgelei.no/

Polska – https://lei-polska.pl/

Portugal – https://lei-portugal.pt/

Republika Czeska – https://lei-ceska.cz/

Szwecja – https://sverigelei.se/

Szwajcaria – https://schweiz-lei.ch/

Zjednoczone Królestwo – https://britishlei.co.uk/

USA – https://americanlei.com/

Oprócz powyższych, możemy zapewnić numery LEI firmom zarejestrowanym w ponad 150 krajach. Innymi słowy, jeśli Twoja firma jest zarejestrowana poza Wielką Brytanią, możesz ubiegać się o LEI na brytyjskiej stronie internetowej LEI lub znaleźć lokalną markę z powyższej listy.