Sierpień 2020 - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Wiadomości – Sierpień 2020

Rejestracja LEI w innych krajach

data:

Proces rejestracji LEI różni się w zależności od kraju i jurysdykcji, ponieważ nie we wszystkich krajach funkcjonuje lokalny podmiot nadający LEI (LOU – Lokalna Jednostka Operacyjna), a większość LOU może nadawać LEI tylko określonym regionom. Dlatego GLEIF wprowadził koncepcję agentów rejestracji (RA), w ramach której większość agentów RA jest bezpośrednio połączonych z co najmniej jedną … Continued